Rošty pro velká zatížení

Rošty pro velká zatížení
Rošty pro velká zatížení

PORO Rošty dodává také speciální druh roštů, tzv. kartonrošty – (K), které jsou charakteristické stejnou výškou a tloušťkou příčných a nosných pásů. Kartonrošty se doporučují pro podesty zatěžované dynamickým zatížením s různými směry. Pro úplné využití výhod kartonroštů je vyžadováno podepření ve dvou vzájemně kolmých směrech