Slovník pojmů – svařované rošty

Slovník pojmů – svařované rošty
Slovník pojmů – svařované rošty

Nosný pásek

Pásek přenášející zatížení na konstrukci. Měl by být podepřený na obou koncích. Jeho délka je v rozměru roštu udávána jako první, tzv. nosná délka.

Rozpěrný prut

Rozpěrný (příčný) prut je tvořen z krouceného drátu (u lisovaných roštů páskem). Udržuje nosné pásky v pořebné pozici. Jeho délka je druhým rozměrem roštu, tzv. nenosná šířka.

Rozteč oka

Velikost oka je osová vzdálenost sousedních nosných pásků x vzdálenost rozpěrných prutů. Udává se v mm, např. 34 x 38.

Rozpon

Rozpon je světlá vzdálenost dvou nosných podpěr konstrukce.

Lemování

Lemování je aplikováno na koncích nosných pásků a/nebo na koncích rozpěrných prutů.

Zákopová hrana

Nahrazuje lemování vyšším páskem přečnívajícím dolů pro zamezení pohybu roštu.

Okopový plech

Nahrazuje lemování vyšším páskem směrem vzhůru pro zabránění podklouznutí nohy či břemena za rošt.

Protiskluzná úprava

Zoubkování nosného pásku.

Výřezy

Obecné označení pro jakékoliv tvarové úpravy roštu (otvory, zářezy apod.

Hrubá plocha roštu

Celková minimální plocha roštu potřebná ke zhotovení finálního tvaru.

Čistá plocha roštu
Plocha roštu po všech tvarových úpravách.

Nášlapná hrana + bočnice

Doplněním nášlapné hrany a bočnic vznikne z roštu schod.

Minimální překrytí

Minimální překrytí je vzdálenost, po kterou
musí být rošt podepřen. Obvykle je rovna výšce nosného pásku, není však menší než 30 mm.