Svařované rošty SP

Svařované rošty SP

Sortiment svařovaných roštů

Hodnoty únosnosti a průhybů svařovaných roštů

Úpravy, otvory a výřezy roštů.

 

Svařované rošty jsou vyráběny technologií odporového svařování nenosných drátů do nosných pásků.
Jedná se o nejmodernější automatizovaný postup výroby. Rošty vynikají svou tuhostí a pevností svařených spojů.
Proti lisovaným roštům také nabízejí při stejné nosnosti nižší hmotnost.

Naše podlahové rošty splňují požadavky normy DIN 24537.

 

Nosné pásy a velikost oka

Nosné pásy (podélné) – přenáší zatížení roštů a musí být vždy na svých koncích uloženy na stabilní konstrukci.
Příčné rozpěrné pruty – spojují nosné  pásy a přejímají část spojitého zatížení  roštu.

Velikost oka – světlá vzdálenost mezi sousedními nosnými pásy a mezi sousedními rozpěrnými pruty.
Rozteč oka  (pracovní rozměry) – osová vzdálenost mezi nosnými pásy a mezi rozpěrnými pruty.

 

Optimální výběr roštů

Délka vyráběných roštů
Nosná délka roštu SP je závislá na vzdálenosti podpěr (viz.tabulka zatížení),
maximální nosná délka jednoho roštu je 6 100 mm.

Šířka roštů
Rošty SP jsou standardně  vyráběny  v nosné šířce 1 000 mm.

Příklad výběru šířek  roštů
velikost oka: 30x32 mm
nosný pás: 3 mm
délka zakrývané plochy: 3 690 mm

 

Výroba roštů SP nestandardní šířky

Při šířce roštů menší než 1 000 mm, v případech, kdy rošt není ukončen nosným pásem,
je nutno provést zakončení olemováním dalším pásem.

Nevýhodný šířkový rozměr
Rošt je ukončen ve středu oka a je proto nutné přivaření lemovacího pásu.

Výhodný šířkový rozměr
Rošt je ukončen nosným pásem, není nutné dodatečné lemování

Výhodné výrobní šířky roštů, tj. stejná oka
Příklad pro rošty o velikosti ok 30x32 mm pro různé tloušťky nosného pásu najdete v souboru: Výhodné šířky roštů

Rošty je nejvýhodnější vybírat tak, aby se použilo co největší množství roštů se standardní šířkou 1 000 mm.
Jiné šířky používat jen na doplnění rozměrů celkové délky.