Výrobní tolerance (směrnice RAL-GZ 638)

Výrobní tolerance (směrnice RAL-GZ 638)
Výrobní tolerance (směrnice RAL-GZ 638)

Platné pro tato provedení roštů

– nosný pás max. 60 x 5 mm
– rozteč nosných pásů 11–68 mm
– plochy roštu max. 2 m2, přičemž žádný rozměr nepřesahuje 2 m
– platí pro svařované i lisované rošty

a = max. 0,0025 x s
c, e, f – tolerance +0 mm, -4 mm
g – tolerance 1,5 mm
d – tolerance 4 mm (měřeno přes 10 ok)
h – tolerance +0 mm, -8 mm
Rozdíl délek úhlopříček max. 0,01 s (delší strana)

Odchylka nosného a lemovacího pásu od svislé roviny
p = max. 0,1 H

Převýšení rozpěrného prutu nebo pásu
q = 1,5 mm

Přečnívání příčného prutu nebo pásu přes lem
k = max. 0,5 mm

Převýšení lemovacího pásu
s = max. 1,0 mm

Snížení lemovacího pásu
r = max. 1,0 mm

Průhyb konkávní nebo konvexní
– max. 1/200 nosné délky nebo nenosné šířky při rozměru větším než 600 mm
– max. 3 mm při rozměrech menších než 600 mm

Zkroucení roštu (odchylka od rovinnosti)
max. přípustná odchylka 5 mm, u roštů s rozměry
cca 300x300 mm – 2 mm